Охорона природи: короткий опис Директив ЄС та графік їх реалізації

Zapov brochure finalПідписання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом та його державами-членами, з іншої сторони (надалі Угоди) відкриває нові можливості та створює нові стандарти у різних сферах суспільного життя, включаючи й сферу охорони довкілля.

Секторальні питання співробітництва у сфері охорони навколишнього природного середовища в Угоді закріплено у Главі 6, яка так і називається «Навколишнє природне середовище» Розділ V «економічне та галузеве співробітництво».

Для України в галузі довкілля впровадження законодавства ЄС відбувається в межах восьми секторів. Загалом воно регламентується 29 джерелами права — Директивами та Регламентами ЄС у цій сфері, що встановлюють загальні правила та стандарти, які повинні бути транспоновані (перенесені) до внутрішньодержавного права. На відміну від сучасного природоохоронного законодавства України, яке у багатьох аспектах є декларативним, джерела права ЄС визначають кількісні та якісні результати, які треба досягти кожній країні протягом визначеного періоду часу. Особливістю Директив ЄС є те, що держави повинні адаптувати своє законодавство для досягнення цілей, визначених Директивами, але при цьому самі визначають методи їх досягнення.

У Додатку Угоди про асоціацію виділені наступні сектори:

* Управління довкіллям та інтеграція екологічної політики у інші галузеві політики

* Якість атмосферного повітря

* Управління відходами та ресурсами

* Якість води та управління водними ресурсами, включаючи морське середовище

* Охорона природи

* Зміна клімату та захист озонового шару

* Генетично модифіковані організми

Метою цієї брошури є ознайомлення з головними положеннями трьох Директив ЄС в сфері охорони природи, які увійшли до цієї Угоди.

© Європейський Союз, 2014 р.

Повний текст публікації (PDF, 8,18 Мб)

Міністерство екології та природних ресурсів України
Національна стратегія наближення екологічного законодавства України до права ЄС
Оцінка вартості впровадження вимог джерел права ЄС