Політика та право ЄС з питань, що стосуються довкілля

Це видання здійснено проектом технічної допомоги ЄС «Додаткова підтримка Міністерства екології та природних ресурсів України у впровадженні секторальної бюджетної підтримки», який фінансується Європейським Союзом та впроваджується консорціумом на чолі з Eptisa з січня 2012 р. Зміст публікації не є відображенням офіційної позиції Європейського Союзу.


Політика та право ЄС з питань, що стосуються довкілля / European Union Policy and Legislation on Environmental Matters

Підготовлено експертом проекту Владиславом Бізеком.

Посібник є методичним забезпеченням навчального курсу «Політика та право ЄС з питань, що стосуються довкілля». Посібник складається із загальної частини (основна інформація про ЄС, нормативно‐правові основи екологічної політики та права ЄС, органи ЄС, основні допоміжні установи, головні етапи формування екологічної політики ЄС, управління у сфері охорони навколишнього середовища на рівні ЄС та на рівні держав‐членів ЄС та ін.) та особливої частини щодо восьми секторів у сфері охорони навколишнього середовища, згідно із списком довкіллєвих Директив ЄС Додатку ХХІХ до Глави 5 «Навколишнє середовище» Розділу 6 «Економічне та галузеве співробітництво» Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом і його членами (горизонтальне законодавство, якість атмосферного повітря, управління відходами та ресурсами, охорона природи, якість води та управління водними ресурсами, включаючи морське середовище, промислове забруднення та техногенні загрози, зміна клімату та захист озонового шару, генетично модифіковані організми). Посібник також містить приклади впровадження екологічної політики в Чеській Республіці в період підготовки до вступу та після набуття членства в ЄС.

© Проект технічної допомоги ЄС «Додаткова підтримка Міністерства екології та природних ресурсів України у впровадженні секторальної бюджетної підтримки»

Міністерство екології та природних ресурсів України
Національна стратегія наближення екологічного законодавства України до права ЄС
Оцінка вартості впровадження вимог джерел права ЄС