Управління довкіллям та інтеграція екологічної політики до інших галузевих політик: короткий опис Директив ЄС та графіку їх впровадження

Upravlinnya brochure finalПідписання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом та його державами-членами, з іншої сторони (надалі Угоди) відкрило нові можливості та створило нові стандарти у різних сферах суспільного життя, включаючи й сферу охорони довкілля.

Секторальні питання співробітництва у сфері охорони навколишнього природного середовища в Угоді закріплено у Главі 6 «Навколишнє природне середовище» Розділу V «Економічне та галузеве співробітництво».

Для України впровадження законодавства ЄС в галузі довкілля відбувається в межах восьми секторів. Загалом воно регламентується 29 джерелами права – Директивами та Регламентами ЄС у цій сфері, що встановлюють загальні правила та стандарти, які повинні бути транспоновані (перенесені) до внутрішньодержавного права. На відміну від сучасного природоохоронного законодавства України, яке у багатьох аспектах є декларативним, джерела права ЄС часто визначають кількісні та якісні результати, які треба досягти кожній країні протягом визначеного періоду часу, та / або вичерпно окреслюють процедури. Особливістю Директив ЄС є те, що держави повинні адаптувати своє законодавство для досягнення цілей, визначених Директивами, але при цьому самі визначають методи їх досягнення.

У Додатку Угоди про асоціацію виділені наступні сектори:

* Управління довкіллям та інтеграція екологічної політики у інші галузеві політики

* Якість атмосферного повітря

* Управління відходами та ресурсами

* Якість води та управління водними ресурсами, включаючи морське середовище

* Охорона природи

* Промислове забруднення та техногенні загрози

* Зміна клімату та захист озонового шару

* Генетично модифіковані організми

Метою даної брошури є ознайомлення з головними положеннями чотирьох Директив ЄС в сфері «Управління довкіллям та інтеграція екологічної політики доінших галузевих політик», які увійшли до цієї Угоди. Також, в тексті наводяться терміни впровадження вимог Директив сектору управління довкіллям.

© Європейський Союз, 2014 р.

Повний текст публікації (PDF, 7,57 Мб)

Міністерство екології та природних ресурсів України
Національна стратегія наближення екологічного законодавства України до права ЄС
Оцінка вартості впровадження вимог джерел права ЄС