Водний фонд України: Штучні водойми — водосховища та ставки

Water fund coverУДК 556.5 + 556.18 (447) ББК 26.222

Рецензенти:

В.І. Осадчий, доктор геогр. наук, член-кор. НАН України, директор Українського гідрометеорологічного інституту;

Є.Д. Гопченко, доктор геогр. наук, професор, завідувач кафедри гідрології суші Одеського державного екологічного університету.

Водний фонд України: Штучні водойми — водосховища і ставки: Довідник / [В.В. Гребінь, В.К. Хільчевський, В.А. Сташук, О.В. Чунарьов, О.Є. Ярошевич] / За ред. В.К. Хільчевського, В.В. Гребеня. — К. : «Інтер-прес ЛТД», 2014. — 164 с. ISBN 978-96501-098-2

У довіднику систематизовано і узагальнено дані про штучні водойми — водосховища і ставки та їх розташування в межах основних районів річкових басейнів і територіально-адміністративних утворень України — АР Крим, областей (адміністративних районів та міст обласного підпорядкування), міст зі спеціальним статусом — Києва та Севастополя.

Це видання здійснене проектом технічної допомоги ЄС «Додаткова підтримка Міністерства екології та природних ресурсів України у впровадженні Секторальної бюджетної підтримки», який фінансується Європейським Союзом та впроваджується консорціумом на чолі з Eptisa з січня 2012 р. Зміст публікації не є відображенням офіційної позиції Європейського Союзу.

ISBN 978-96501-098-2

© Європейський Союз, 2014 р.

Міністерство екології та природних ресурсів України
Національна стратегія наближення екологічного законодавства України до права ЄС
Оцінка вартості впровадження вимог джерел права ЄС