Вітаємо на сайті проекту технічної допомоги ЄС «Додаткова підтримка Міністерства екології та природних ресурсів України у впровадженні Секторальної бюджетної підтримки (СБП)».


Прийняття Верховною Радою України у грудні 2010 р. Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики на період до 2020 року» дозволило підписати Угоду між Урядом України та Європейською комісією про фінансування програми «Підтримка реалізації Стратегії національної екологічної політики України», що передбачає реалізацію нової екологічної політики на секторальному та регіональному рівні в різних сферах охорони довкілля та посилення інституційної спроможності щодо її імплементації, а також адаптацію природоохоронного законодавства.

Відповідно до Угоди про фінансування Програми, моніторинг ефективності її виконання здійснює Спільна група з моніторингу (СГМ). У червні 2011 року Міністерством екології та природних ресурсів України така група була створена з представників українських органів влади та Європейської Комісії. Екологічні Організації громадського суспільства (ОГС) беруть участь в її роботі як спостерігачі.

Урядом затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації програми.

Національний план дій (НПД) з впровадження Стратегії містить в собі перелік заходів згідно її цілей та завдань, а також обсяги та джерела фінансування по роках, зокрема, за допомогою Секторальної бюджетної підтримки СБП.

Діяльність проекту спрямована на досягнення загальної мети дотримання Міністерством екології та природних ресурсів України вимог дійсних угод про співробітництво між Україною та ЄС у впровадженні Стратегії державної екологічної політики України та Національного плану дій.

Upravlinnya brochure final Waste brochure Water brochure fin Zapov brochure final EU Environmental Programmes Cover Water glossary cover
Air brochure Industry brochure Climate brochure GMO brochure cover Strategy web cover Indicative cost assessment cover
Newsletter1 Agreement c cover Cleaner production cover Newsletter2 Environmental education cover Green proc cover
Report cover v1 UKR Report cover v2 UKR Report cover v1 ENG Report cover v2 ENG
Міністерство екології та природних ресурсів України
Національна стратегія наближення екологічного законодавства України до права ЄС
Оцінка вартості впровадження вимог джерел права ЄС