Проект підтримки СБП

Головне завдання

Головне завдання проекту становить здійснення внеску для досягнення пріоритетів Національної екологічної стратегії у відповідності до Угоди про асоціацію Україна-ЄС та угодами про співробітництво щодо довкілля.


Мета

Метою проекту є наданя необхідної допомоги Міністерству екології та природних ресурсів України (МЕПР), іншим зацікавленим сторонам та суб’єктам громадянського суспільства в реалізації, координації, управлінні та звітності щодо Програми секторальнох бюджетної підтримки (СБП) ЄС.


Результати, яких необхідно досягти:

Програма СБП запланована, введена в дію, впроваджена і пройшла моніторинг (спостережена) відповідно до вимог Угоди про фінансування.

Спроможність Мінприроди укріплена у ключових сферах Програми СБП і Національного плану дій.

Покращено співробітництво з іншими зацікавленими сторонами та координацію донорів у прирордоохоронному секторі і впровадження Програми СБП.

Адаптація українського законодавства до законодавства ЄС ефективно підтримана та впроваджена.

Забезпечено усталеність і результативність підготовки екологічних інвестицій та процесу «озеленення економіки».

Програма СБП / НПД підтримана громадянським суспільством, і забезпечено їх постійну та розширену наочність як в Україні, так і за кордоном.

Міністерство екології та природних ресурсів України
Національна стратегія наближення екологічного законодавства України до права ЄС
Оцінка вартості впровадження вимог джерел права ЄС