Про програму підтримки галузевої бюджетної політики «Підтримка реалізації стратегії Національної Екологічної політики України»

Завдання

Головною метою програми Секторальної Бюджетної Підтримки (СБП) є надання підтримки у реалізації життєздатної екологічної стратегії України відповідно до норм ЄС і пріоритетів, погоджених у рамках Плану дій ЄПС ЄС-Україна та Порядку денного асоціації ЄС-Україна.

Конкретною метою цієї бюджетної підтримки є надання допомоги Урядові України у поліпшенні показників реалізації екологічної політики.

За допомогою запланованих заходів передбачається підтримати процес вдосконалення системи управління у сфері охорони навколишнього середовища та урахування екологічних аспектів в стратегіях інших галузей, таких як енергетика, транспорт і промисловість.

Розбудова інсти туційного потенціалу та підтримка заходів із вдосконалення законодавства, а також виконання міжнародних конвенцій та багатосторонніх угод у сфері охорони навколишнього середовища сприятиме розвитку практики належного управління, поваги до прав людини та рівності між чоловіками і жінками. Ці заходи також підтримають демократизацію та підвищать роль громадянського суспільства і неурядових організацій за рахунок їх участі, а також сприятимуть виконанню зобов’язань у рамках Орхуської конвенції, які передбачають забезпечення доступу до екологічної інформації та участь громадськості у процесі прийняття рішень у сфері охорони навколишнього середовища.


Очікувані результати та основні заходи

Ця програма підтримки галузевої політики (ППГП) має на меті підтримати Україну в здійсненні рішучих кроків, спрямованих на поліпшення показників реалізації політики у сфері охорони навколишнього середовища та підвищення тривалості результатів її виконання.

Заходи, спрямовані на реалізацію проекту, полягатимуть у створенні та забезпеченні функціонування відповідної системи контролю за ходом виконання вищенаведених цілей та, якщо конкретніше, за досягненням погоджених показників, на підставі яких прийматимуться рішення про надання коштів. Це може передбачати використання технічної допомоги чи спеціального обладнання, які можуть фінансуватися з цією метою.


Результати, очікувані від Державної програми у сфері охорони навколишнього середовища, якій надаватиметься підтримка з боку проекту, між іншім включають:

* наближення національного законодавства у сфері охорони навколишнього середовища до стандартів ЄС та найкращого практикою;

* поліпшення регіональної та секторальної природоохоронної політики;

* поліпшення виконання міжнародних конвенцій та багатосторонніх угод у сфері охорони навколишнього середовища на засадах покращення організаційної та моніторингової спроможності Міністерства охорони навколишнього природного середовища (МОНПС);

* значне підвищення рівня поінформованості громадськості з екологічних питань;

* >скорочення втрат біологічного і ландшафтного розмаїття;

* поширення практики раціонального використання природних ресурсів.


Запропоновані заходи, зокрема, будуть спрямовані на:

* підвищення почуття відповідальності Уряду та його причетності до процесу реформування сфери охорони навколишнього середовища та розроблення життєздатної природоохоронної політики та стратегії;

* підсилення зв’язку між природоохоронною сферою, енергетикою, транспортом та іншими відповідними секторами, у тому числі підвищення рівня енергоефективності як засіб пом’якшення наслідків зміни клімату та адаптації до них;

* підвищення рівня гармонізації та відповідності процедур і керівних принципів у сфері охорони навколишнього середовища України з нормами та практикою ЄС;

* розбудова інституційного/адміністративного потенціалу, відповідальності та прозорості у сфері охорони навколишнього середовища;

* сприяння досягненню Цілей Розвитку Тисячоліття (ЦРТ) щодо забезпечення екологічної стійкості;

* поліпшення підходів до бюджетування та фінансового управління у сфері охорони навколишнього середовища;

* поліпшення діалогу між Урядом та усіма відповідними учасниками, включаючи організації громадянського суспільства та міжнародних партнерів.

Міністерство екології та природних ресурсів України
Національна стратегія наближення екологічного законодавства України до права ЄС
Оцінка вартості впровадження вимог джерел права ЄС