Методики гідрографічного та водогосподарського районування території України відповідно до вимог Водної рамкової директиви Європейського Союзу

УДК 556.012:556.51

Рецензенти:

В. І. Осадчий, доктор географічних наук, член-кореспондент Національної академії наук України, директор Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту;

Є. Д. Гопченко, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри гідрології суші Одеського державного екологічного університету.

Методики гідрографічного та водогосподарського районування території України відповідно до вимог Водної Рамкової Директиви Європейського Союзу / В. В. Гребінь, В. Б. Мокін, В. А. Сташук, В. К. Хільчевський, М. В. Яцюк, О.В.Чунарьов, Є. М. Крижановський, В. С. Бабчук, О. Є. Ярошевич - К.: Інтерпрес ЛТД, 2013. – 55 с.

ISBN 978-966-501-094-4

Розглянуто сучасний стан розвитку законодавчої бази України щодо процесу реформування системи управління водними ресурсами. Проаналізовано досвід країн Європейського Союзу щодо розробки схем гідрографічного районування території. Представлено методики гідрографічного та водогосподарського районування для території України, що дадуть змогу покращити систему управління в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів країни шляхом реального здійснення її за басейновим принципом згідно вимог Водної Рамкової Директиви Європейського Союзу (ВРД ЄС).

Міністерство екології та природних ресурсів України
Національна стратегія наближення екологічного законодавства України до права ЄС
Оцінка вартості впровадження вимог джерел права ЄС